Kdo je realizátor a jak jej řídit?

Realizátoři jsou systematičtí organizátoři. Jsou ukáznění, metodičtí a spolehliví. Do nepořádku vnášejí řád a do chaosu systém. Dokáží postavit abstraktní myšlenky na pevnou půdu reality. Rádi pracují s podpůrnými prostředky organizace práce – se schématy, grafy, harmonogramy, normami, standardy.

Život je složitý, přináší změny a mnohá překvapení, což poněkud nabourává pěkně vymyšlený a důkladně propracovaný postup práce. Realizátoři to nesou dosti nelibě – je to jakési narušování smysluplného systému, ve kterém oni cítí oporu. Často proto brání připravená schémata před nežádoucími zásahy zvenčí. V tomto smyslu jsou méně flexibilní až byrokratičtí.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak pracovat s realizátorem
  • tipy a náměty na činnosti vhodné pro realizátory
  • doporučení, jak aktivovat silné stránky realizátora
  • návrh, jak naučit realizátora přijímat změny
  • argument, kterým dokážete realizátory přesvědčit

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte koordinátory v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Vyhledavač zdrojů - týmové role Týmový pracovník - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2018, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.