Kdo je realizátor a jak jej řídit?

Realizátoři jsou systematičtí organizátoři. Jsou ukáznění, metodičtí a spolehliví. Do nepořádku vnášejí řád a do chaosu systém. Dokáží postavit abstraktní myšlenky na pevnou půdu reality. Rádi pracují s podpůrnými prostředky organizace práce – se schématy, grafy, harmonogramy, normami, standardy.

Život je složitý, přináší změny a mnohá překvapení, což poněkud nabourává pěkně vymyšlený a důkladně propracovaný postup práce. Realizátoři to nesou dosti nelibě – je to jakési narušování smysluplného systému, ve kterém oni cítí oporu. Často proto brání připravená schémata před nežádoucími zásahy zvenčí. V tomto smyslu jsou méně flexibilní až byrokratičtí.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak pracovat s realizátorem
  • tipy a náměty na činnosti vhodné pro realizátory
  • doporučení, jak aktivovat silné stránky realizátora
  • návrh, jak naučit realizátora přijímat změny
  • argument, kterým dokážete realizátory přesvědčit

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte koordinátory v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Vyhledavač zdrojů - týmové role Týmový pracovník - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.