Kdy jej použít?

Negativní brainstorming je možné využít jako individuální i skupinovou techniku. Účelem obou technik je najít všechny možné i nemožné komplikace či nevýhody situace, projektu, řešení, inovace, úkolu.

Individuální negativní brainstorming vám například pomůže, pokud rádi odkládáte úkoly. Vypište si, co vás čeká a nemine, když úkol nedopadne, jak má a v termínu. Pojmenování důsledků většinou zabere a donutí vás, začít s plněním úkolu včas. Využijete ho také, když zvažujete změnu ve svém životě, třeba při změně zaměstnání, přestěhování, když přemýšlíte, zda si vzít hypotéku a nemůžete se rozhodnout. Ale také pokud v práci plánujete váš samostatný projekt a potřebujete zvážit jeho potencionální rizika.

Skupinový negativní brainstorming můžete využít ve fázi plánování a přípravy realizace projektu nebo v situacích, kdy si potřebujete ověřit, že předkládané řešení je správné. Dále například před zaváděním změn ve společnosti, při inovaci produktů nebo služeb, při změně dodavatele, materiálu, financování, spojení úseků společnosti, při plánovaných fúzích, akvizicích, atd.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Individuální Brainstorming Brainwriting »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.