Jak síly vnějšího prostředí ovlivňují naše podnikání

PEST analýza je dalším široce aplikovaným nástrojem strategické analýzy, a to zejména v situacích, kdy potřebujeme identifikovat dopad vnějších vlivů na naše podnikání či firmu. Jednotlivá písmena ve slově PEST napovídají, o které oblasti se jedná. Analýza se zaměřuje na vliv faktorů politických, ekonomických, sociálně kulturních a technologických.

Přehled jednotlivých faktorů umožňuje minimalizovat případná rizika a případně využít působení těchto sil ve svůj prospěch. PEST analýza je rovněž vhodným nástrojem pro situace, kdy se chystáte vstoupit na nový trh, nový region, kde panují jiné poměry, než na které jste zvyklí. Pomocí identifikovaných faktorů v novém prostředí se na změnu rychleji adaptujeme.

V praxi se můžeme setkat s dalšími názvy PEST analýzy. Např. PESTLE (přibývají faktory legislativní a environmentální), obdobně PESTEL, PESTLIED (vlivy politické, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, legislativní, mezinárodní (international), environmentální a demografické), SLEPT (faktory sociální, právní, hospodářské, politické a technologické) či SLEEPTE (faktory sociální, technologické, ekonomické, ekologické, politické, právní a etické). Jedná se povětšinou o varianty základního modelu PEST analýzy a podrobnější rozpad základních čtyř kategorií, které jsou popsány dále.

Co nástrojem získáte?

  • přehled vnějších vlivů, které mají dopad na vaše podnikání
  • uvědomíte si, zda plánované kroky jsou v souladu se silami, které působí zvenčí
  • získáte možnost využít změny a vnější vlivy ve svůj prospěch
  • můžete uskutečnit kroky k minimalizaci rizik

Jaké cíle si stanovit?

  • využijte šablonu pro PEST a zanalyzujte si prostředí vašeho podnikání
  • identifikujte klíčové působící rizikové faktory
  • definujte postupy na minimalizaci dopadu identifikovaných rizik
  • definujte postupy, jak využijete příležitosti dané vnějším prostředím

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jaký je vliv zákazníků? PEST analýza - příklad »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.