Kdo je týmový pracovník a jak je řídit?

V týmu běžně dochází k rozporům mezi lidmi. Tyto rozpory mohou zablokovat týmové úsilí a zabránit dosažení úspěšného výsledku. Týmový pracovník je citlivý a přátelský člověk, který předchází konfliktům nebo konflikty citlivě urovnává, pokud už nastanou. Dává pozor, abychom nikoho neodstrkovali, a když už se tak stane, snaží se ho vtáhnout zpět do činnosti týmu.

Slabinou týmových pracovníků je nerozhodnost. Je obtížné přidat se na jednu nebo na druhou stranu ve sporu, pokud se pak některá z obou stran bude cítit dotčena nebo ublížena. Nemůžeme od týmových pracovníků žádat nějaká zásadní rozhodnutí.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak pracovat s týmovým pracovníkem
  • tipy a náměty na činnosti vhodné pro týmové pracovníky
  • doporučení, jak aktivovat silné stránky týmového pracovníka

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte týmové pracovníky v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Realizátor - týmové role Vyhodnocovatel - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.