Let´s outbrain the world together...

Ano je to tak. Jedná se slovní hříčku. Charakterizuje naše snahy dosahovat cílů, které jsme si vytyčili. Mnoho lidí si stanovuje cíle, ale ne každý jich také dosahuje. My našich cílů dosáhnout chceme. Bez kvalitních znalostí a dovedností to však lze jen velmi obtížně. Považujeme je za základní stavební kámen pro naše vize, sny a z nich poskládané cíle. Právě znalosti, dovednosti a jejich chytrá aplikace v praxi jsou na cestě ke snům silnou výhodou a pomocníkem.

Co je naším cílem?

Podporovat lidi, kteří mají sny, vize a cíle a chtějí jich dosáhnout. S námi získáte silného partnera pro zvládání vašich osobních i profesních cílů. Nezáleží na tom, zda jste maminkou na mateřské dovolené a nebo manažerem ve vysoké funkci. Pevně věříme, že každý zde najde impuls, který jej posune dále.

Co tvoříme?

Vytváříme funkční, kvalitní a nestandardní nástroje pro osobní a profesní růst. Vnímáme však také jako důležité poslání vytvářet společenství lidí, kteří chtějí měnit věci ve firmách a ve svém životě k lepšímu, ke spokojenosti, ke štěstí. Ke štěstí a spokojenosti nejen u sebe, ale také ve svém okolí.

Ježčí koncepce

K výše uvedenému se pojí Ježčí koncepce pocházející z knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou. Rádi bychom vám pomohli najít vaší Ježčí koncepci. Ta se skládá ze tří samostatných kruhů, které se navzájem prolínají. A čím více se vám prolnou, tím více budete postupovat k cíli, naplnění, spokojenosti a snad také štěstí.

1. kruh - V čem můžete být nejlepší na světě?

Tzn. Děláte práci, pro kterou máte geneticky nebo bohem daný talent a možná byste mohli být při uplatnění tohoto talentu nejlepší na světě. Jinými slovy, mám pocit, že jsem se narodil proto, abych dělal přesně tohle.

2. kruh - Co pohání váš ekonomický motor?

Tzn. Za to co děláte, dostáváte dobrý plat.

3. kruh - Pro co planete vášnivým nadšením?

Tzn. Děláte práci, pro kterou planete vášnivým nadšením, zbožňujete ji a líbí se vám její průběh sám o sobě. Jinými slovy, těším se až vstanu a vrhnu se do práce, naprosto věřím v to, co dělám.

(volně z knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou, Jim Collins, Grada 2008)

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.