Co je to zmocnění a jak jej použít?

Poslední, šestou, zásadou motivace je zmocnění. Zmocnění není možné v praxi naplnit, pokud přeskočíte předcházející zásady. Tedy informace, zpětnou vazbu, uznání, naslouchání a zapojení. Proto je dobré věnovat jim patřičnou pozornost. Jako příklad zmocnění si ještě jednou vypůjčíme aktivitu manažerské šachy, která velice dobře simuluje situace, které se dějí na pracovištích. Krátce připomeneme o co v aktivitě jde. Manažeři řídí na dálku tým pracovníků, který mají přemístit z jedné strany šachovnice na druhou. Musí však během přesunu dodržet určité podmínky. Trošku jiné, doplňující podmínky k těm manažerským mají pracovníci na šachovnici. Komunikace probíhá pomocí kurýrů, kteří předávají informace z jedné strany na druhou, tedy mezi pracovníky a manažery.

Pokud se manažeři rozhodnou, že pracovníky řídí krok po kroku a říkají jim, co mají dělat, jaké kroky mají plnit, zvolí náročnou a dlouhou cestu, během které musí veškerý čas věnovat tomu, že se snaží řešit problémy, které v průběhu aplikace jednotlivých kroků vznikají na vzdáleném pracovišti.

Jiný přístup je, že manažeři pověří, zmocní tým, aby se přesunul na druhou stranu a přitom dodržel veškeré podmínky vyplývající z pravidel. Je tedy stanoven výsledek, kterého má být dosaženo a podmínky, které mají být dodrženy.

Co nástrojem získáte?

  • jak provádět zmocnění v praxi
  • co přinese zmocnění zúčastněným stranám
  • posun od operativních činností k strategickému přístupu

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se zda poskytujete pracovníkům dostatečné pravomoce a kompetence
  • zaměřte se na vlastní kontrolu týmu, zda je přiměřená
  • stanovte cíle, výsledky, na kterých můžete zmocnění začít aplikovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Zapojení a motivace 30 tipů, jak motivovat zaměstnance »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.