Lewicki and Hiam's Negotiation Matrix

Působíte ve vedoucí pozici a před sebou máte skutečně rušný den. Včera vás požádal o schůzku jeden z vašich podřízených s tím, že chce projednat zvýšení svého platu.

Následně máte již cca 14 dní domluvené jednání s dodavatelem, který se již v loňském roce dožadoval nárůstu ceny za poskytované služby. Před rokem se vám podařilo cenu udržet s tím, že ekonomická situace firmy nebyla nejlepší. Nyní je však situace lepší.

A konečně odpoledne je naplánováno kolektivní vyjednávání. Odbory požadují růst mezd, ale vy máte ze strany vedení společnosti za úkol udržet mzdy pro další rok ve stejné výši jako v roce letošním.

Každá z uvedených situací klade nároky na vyjednávací schopnosti. Současně však situace vyžadují odlišný přístup. Možná přistupujete ke všem situacím stejně, ale pokud dokážete zvolit správnou strategii pro danou situaci, můžete daleko lépe dosáhnout požadovaného výsledku.

Nástroj vyjednávací strategie vychází z modelu Lewicki and Hiam’s Negotiation Matrix. Právě tento model napoví jaká strategie přístupu je pro danou situaci nejvhodnější. Vhodná strategie je zvolena na základě toho, co je důležitější. Vztahy a nebo výsledek. Kombinace důležitosti výsledků a důležitosti vztahů napoví, jak v které situaci postupovat.

Co nástrojem získáte?

  • tipy pro přípravu vyjednávacího procesu
  • přehled strategií pro vyjednávání
  • náměty na volbu vhodné strategie pro vyjednávání

Jaké cíle si stanovit?

  • před vlastním jednáním si sepište body, kterých chcete dosáhnout
  • definujte oblasti, kde můžete ustoupit, slevit
  • zamyslete se jakých cílů chce dosáhnout druhá strana
  • identifikujte jaké potřeby má váš partner ve vyjednávání

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Přesvědčovací model »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.