Jak nad riziky získat jasný přehled?

Práce s riziky se na první pohled může zdát velmi složitá a nepřehledná. Vždyť kolik je jen možných scénářů dalšího vývoje. I proto je třeba hledat zjednodušení…

Jedním z příkladů velmi vhodného zjednodušení práce, a to nejen s riziky (ale také procesy, činnostmi či rozhodnutími), je uplatnění tzv. metody semaforu. Všichni víme, že na semaforu mohou svítit tři barvy:

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kategorie rizik Identifikace a popis rizik »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.