Co dotazník sleduje?

Dotazník sleduje osobnostní dynamiku a zaměřuje se na základní dimenze vaší osobnosti. Sleduje zda převládá dominace či submisivita, aktivita vs. pasivita, racionalita vs. smyslovost, stabilita vs. labilita a extrovertní orientace vs. introverze.

Po vyplnění dotazníku je nezbytné dokončit objednávku testu kliknutím na tlačítko objednat a vybrat příslušný test v Ceníku. Výstupy dotazníku budete mít k dispozici ke stažení 48 hodin po připsání platby na účet v sekci ClubBox/Moje testy a bude vám zaslán na e-mail.

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.