Kdo je inovátor a jak jej řídit?

Inovátor je kreativní člověk, který vidí věci jinak než ostatní. Přemýšlí nad tím, co ostatní považují za samozřejmé. Tam, kde si ostatní kladou různé bariéry a říkají „to nejde“ myslitel je povznesen nad bariéry a uvažuje jak by to mohlo jít. Jeho myšlení se ubírá nějakými jinými cestami a uvědomuje si skutečnosti, které jiní opomíjejí.

Neprůbojnost u inovátorů a špatná schopnost formulovat nápad přesvědčivě, často vede k jejich stažení se z diskuse, případně k tomu, že se urazí, protože jim ostatní věnují malou pozornost, a přeruší komunikaci.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak pracovat s inovátorem
  • tipy a náměty na činnosti vhodné pro inovátory

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte inovátory v týmu
  • definujte, které činnosti jsou pro ně vhodné a dbejte na jejich vhodné zapojení

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak pracovat s lidmi v týmu? Formovač - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.