Jak identifikovat a popsat rizika?

Práce s riziky musí být jednoduchá, nevyžadovat mnoho času a energie a musí být plnohodnotnou součástí vlastního rozhodování… Pro identifikování rizik je nutné vědět, kam jdu, jaké jsou mé strategické, ale i operační/provozní cíle. Protože právě jejich naplňování rizika ohrožují.

Příklad:
Zůstanu-li u příkladu pronájmu bytů, mým cílem může být dlouhodobé dosahování zisku (či pasivního příjmu z pronájmu), a proto bych se měl zabývat riziky, která mohou vést k nenaplnění mého cíle či cílů. Na jedné straně tedy mohou mé cíle rizika ohrožovat, na straně druhé bych měl přijmout strategie/opatření, která budou na rizika reagovat a nastavit procesy, která rizika omezí (viz nástroj: „Jak snižovat riziko“).

Fáze identifikace rizik znamená objevit riziko, které bude následně řízeno. Tomu by měl odpovídat i katalog či mapa rizik (viz nástroje: „Jak vytvořit mapu rizik“ a „Jak vytvořit katalog rizik“).

Součástí identifikace rizik a jejich popisu je:

  • identifikace toho, co se může stát, kdy a kde
  • identifikace toho, proč a jak se to může stát
  • identifikace zdrojů / příčin rizika
  • identifikace událostí a aktivit vyvolávajících riziko
  • identifikace dopadů rizika
  • identifikace kontrolních mechanismů nastavených proti riziku

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Metoda semafor Analýza rizik »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.