Jak identifikovat a popsat rizika?

Práce s riziky musí být jednoduchá, nevyžadovat mnoho času a energie a musí být plnohodnotnou součástí vlastního rozhodování… Pro identifikování rizik je nutné vědět, kam jdu, jaké jsou mé strategické, ale i operační/provozní cíle. Protože právě jejich naplňování rizika ohrožují.

Příklad:
Zůstanu-li u příkladu pronájmu bytů, mým cílem může být dlouhodobé dosahování zisku (či pasivního příjmu z pronájmu), a proto bych se měl zabývat riziky, která mohou vést k nenaplnění mého cíle či cílů. Na jedné straně tedy mohou mé cíle rizika ohrožovat, na straně druhé bych měl přijmout strategie/opatření, která budou na rizika reagovat a nastavit procesy, která rizika omezí (viz nástroj: „Jak snižovat riziko“).

Fáze identifikace rizik znamená objevit riziko, které bude následně řízeno. Tomu by měl odpovídat i katalog či mapa rizik (viz nástroje: „Jak vytvořit mapu rizik“ a „Jak vytvořit katalog rizik“).

Součástí identifikace rizik a jejich popisu je:

  • identifikace toho, co se může stát, kdy a kde
  • identifikace toho, proč a jak se to může stát
  • identifikace zdrojů / příčin rizika
  • identifikace událostí a aktivit vyvolávajících riziko
  • identifikace dopadů rizika
  • identifikace kontrolních mechanismů nastavených proti riziku

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Metoda semafor Analýza rizik »

Kam dále?

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.