5 konkurenčních sil

Porterův model pěti konkurenčních sil patří mezi základní analytické nástroje strategické práce. Model je pojmenovaný dle svého autora Michaela E. Portera, který se v něm zaměřil na intenzitu konkurence v rámci odvětví. Právě střet základních pěti konkurenčních sil nám ukazuje jaká bude ziskovost daného odvětví. Jaký skýtá potenciál a prostor pro růst a naopak, které kroky nejsou pro firmu vhodné a je lepší je eliminovat.

Model pěti konkurenčních sil je stěžejní nástroj pro plánování, na základě jehož použití si uvědomíme rozložení konkurenčních sil, které mají dopad na naši firmu.porter

Co nástrojem získáte?

  • přehled o konkurenčních silách působících v daném odvětví
  • možnost minimalizovat vliv a dopad konkurence
  • možnost najít nové příležitosti na trhu
  • včas přijmout rozhodnutí o změně na základě aplikace modelu

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikovat do praxe analýzu konkurence
  • identifikovat vliv jednotlivých konkurenčních sil na naše podnikání
  • přijmout kroky k minimalizaci vlivu konkurence

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Porterův model »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.