Technika SMART+

Při ukládání úkolů je třeba dbát jistých parametrů, které jsou vystiženy anglickou zkratkou "SMART" (chytrý, průrazný).

Jednotlivá písmena tohoto akronymu vyjadřují atributy stanoveného úkolu: S = specifický, M = měřitelný, A = akceptovaný, R = reálný, T = termínovaný a trasovaný. Kromě toho existuje ještě několik dalších parametrů dobrého úkolu - zpětná vazba, dostatečná náročnost a možnost soutěžení.

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
Příklad stanovení cílů »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.