Vyjádřete své pocity

V našich kulturních podmínkách se nesetkáváme s velkou otevřeností. Lidé příliš nedávají najevo své pocity. Možná za to může výchova či negativní zkušenost. V dětství jste možná slyšeli výroky typu: „Nebreč, copak seš holka?“, což mělo hned dva dopady. Jednak získáme vzorec, že děvčata jsou ubrečená až hysterická a jednak, že dávat najevo své emoce není v pořádku. Pochopitelně, že bychom podobné příklady našli pro děvčata.

Oproti tomu negativní zkušenost můžeme získat v okamžiku, kdy někomu sdělíme své pocity a on této informace zneužije či stav, jak se cítíme, bagatelizuje.
Technika sebeotevření staví na otevřenosti, na schopnosti mluvit o sobě a lidem v okolí popsat své pocity. Právě tato otevřenost usnadňuje následnou komunikaci. Konflikt často vzniká z pouhého nedorozumění. V průběhu komunikace si druhá strana totiž vůbec nemusí uvědomit, že některé výroky či situace nám mohou být nepříjemné.

Co je cílem techniky?

Cílem techniky je odbourat pocit úzkosti, napětí či strachu. Vyvolávat jej mohou situace, ale také chování lidí kolem nás. Ti si nemusí být vůbec vědomi, jaký dopad na nás jejich chování může mít. Důvod je prostý, většina lidí se soustředí především sami na sebe a na vlastní problémy nežli na své okolí.

Co nástrojem získáte?

  • o čem je technika sebeotevření
  • v jakých případech techniku použít
  • jak postupovat při aplikaci metody
  • rizika techniky

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte, jaké situace jsou pro vás zdrojem stresu
  • zaměřte se na své pocity, co cítíte a prožíváte v těchto situacích
  • pokuste se techniku v těchto případech aplikovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Umění odmítnout Jak zvýšit svoji asertivitu »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.