Tvůrčí metoda pro změnu produktu

Metoda je nejvíce využívána v reklamních a designérských společnostech, které hledají nové a neotřelé nápady a řešení pro své klienty. Pracují s ní také společnosti poskytující služby nebo výrobní firmy při návrzíh faceliftů svých produktů. Potřebujete-li vylepšit produkt, posunout ho na vyšší úroveň, přizpůsobit požadavkům klienta, vymyslet novou reklamní kampaň, sestavit novou strategii, pak vyzkoušejte kreativní metodu SCAMPER. Jejím základem je Osbornův seznam. SCAMPER je jednoduchý přehledný návod, který je připraven pro praktické použití. Autorem této metody je Michael Michalko.

Stejně jako Osbornův seznam není metoda určena ke stanovení konečných řešení. Je impulsem, ukazuje možnosti, kudy se můžete ubírat při hledání nejlepšího výsledku.

Co nástrojem získáte?

 • nová neotřelá řešení
 • nové impulsy pro další tvůrčí práci
 • metoda pomůže dostat se z krize, kdy vás nic nenapadá
 • metoda se dá využít nejen ve skupině, můžete s ní pracovat i individuálně

Jaké cíle si stanovit?

 • vytvořit si kartičku s jednotlivými kroky metody a dát si ji na viditelné místo, bude inspirací a pomůckou z krize
 • seznámit s metodou SCAMPER kolegy
 • vyzkoušet metodu při hledání řešení ve firmě v menší skupině účastníků

Jak metoda funguje?

 • název techniky je odvozený od počátečních písmen slov, která doporučují, co je možné s úkolem udělat, jsou jednoduchým návodem
 • jako u všech brainstormingových metod je nejdříve nutné přesně definovat úkol, který je třeba vyřešit
 • úkol je nutné rozdělit na jednotlivé klíčové části
 • u všech částí poté projděte všech 7 kroků
 • při samotném provedení platí pravidla brainstormingu

Co potřebujete?

 • skupinu lidí
 • facilitátora; jak se dobře zhostit této role najdete v nástroji Facilitace
 • zapisovatele
 • připravenou strukturu otázek
 • papír
 • psací potřeby

Kroky metody SCAMPER

 1. SUBSTITUTE nahraďte
 2. COMBINE kombinujte
 3. ADAPT přizpůsobte
 4. MODIFY upravte
 5. PUT to another use použijte k něčemu jinému
 6. ELIMINATE odstraňte
 7. REVERSE přeskupte

1. SUBSTITUTE/NAHRAĎTE

Můžete některou část produktu nebo procesu nahradit? Vyměnit, použít něco nového, originálního, osobitého? Součástky, lidi, materiál, místo, čas, …

2. COMBINE/KOMBINUJTE

Přemýšlejte o kombinaci různých částí různých produktů. Můžete něco sloučit, kombinovat funkční části, kombinovat se zcela něčím odlišným? Které materiály, prvky, vlastnosti, procesy, komponenty je možné spojit nebo kombinovat?

3. ADAPT/PŘIZPŮSOBTE

Je možné řešení nějak upravit? Porovnejte ho s jiným výrobkem, službou. Je možné přizpůsobit nějaké stávající řešení? Kterou část mohu měnit a jak? Jak se změní povaha produktu nebo procesu?

4. MODIFY/UPRAVTE

Můžete něco změnit na stávajícím řešení? Pracujte i se základními vlastnostmi produktů. Můžete něco zmenšit, zvětšit, změnit tvar, funkci, lze něco přidat, ubrat, odlehčit? Hledejte alternativní produkty a procesy. Čeho úpravami dosáhnu?

5. PUT to another use/POUŽIJTE k něčemu jinému

Lze řešení zužitkovat i jinak a jinde? Jiné uplatnění, odbytiště? Jak produkt upotřebit jiným způsobem? Co jiného lze použít? Přichází v úvahu jiné vysvětlení?

6. ELIMINATE/ODSTRAŇTE

Co se může stát, když něco odstraníte? Je možné něco zjednodušit, redukovat, vypustit?

7. REVERSE/PŘESKUPTE

Je možné změnit postup? Je možné něco přeskupit? Změnit pořadí? Obrátit všechno naopak?

Příklad

Výrobce vlaků chce upravit své produkty, může metodu SCAMPER využít takto:

 • S
 • Materiál - celý vlak ze skla, dřeva, laminátu?
 • Pohonné hmoty - plynový, benzín, letecký petrolej?
 • C
 • Kombinace strojvedoucího a vlakového pilota
 • Jídelní vozy spojit s barem a tanečním parketem
 • Vozy pro matky s dětmi s dětskými koutky, postýlkami a relaxačními zónami
 • A
 • Tvrdá lehátka vyměnit za vodní
 • Přizpůsobit vozy pro manažery – pojízdné kanceláře
 • M
 • Zvětšit prostor mezi sedadly?
 • Snížit výšku vlaku?
 • Odpružit kola?
 • P
 • Toalety využít jako sprchy?
 • Z prostoru pro kola udělat kotce pro psy?
 • E
 • Odstranit všechna sedadla?
 • Odstranit okna?
 • R
 • Lokomotiva uprostřed vlaku?
 • Jiné upořádání sedadel, lehátek?

SHRNUTÍ

 • metoda je založena na pravidlech brainstormingu
 • rozvíjí stávající náměty či produkty
 • přináší nová neotřelá řešení
 • využívá se při hledání nápadů pro reklamní kampaně, pro facelifty produktů a služeb, pro tvorbu strategií
 • její užití je možné jak v kolektivu, tak individuálně
 
« Osbornův seznam Laddering »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.