Kdo je vyhledavač zdrojů a jak jej řídit?

Vyhledavač zdrojů je velmi komunikativní a společenský člověk, který je schopný sehnat v podstatě cokoliv – důležité lidi, informace, materiál, či finanční zdroje. Je přesvědčivý, dokáže působivě prezentovat, pohotově reagovat na otázky či námitky. Jeho silnou stránkou je zprostředkování kontaktů týmu s okolím.

Slabou stránkou vyhledávačů zdrojů je koncentrace pozornosti. Dlouho nevydrží u jedné aktivity, zvláště pokud jde o rutinní činnost, začne se brzy nudit. Vyhledávač zdrojů potřebuje neustálou stimulaci novými podněty nebo akcemi.

Co nástrojem získáte?

  • návod, jak pracovat s vyhledavačem zdrojů
  • tipy a náměty na činnosti vhodné pro vyhledavače zdrojů

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte vyhledavače zdrojů v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Koordinátor - týmové role Realizátor - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.