Hodnocení výkonu a motivace

Hodnotící rozhovor je součástí řízení výkonu a jako takový umožňuje usměrňovat úsilí a osobní rozvoj pracovníků. Je součástí opakujícího se cyklu systematického hodnocení:

 1. monitorování výkonu ve vztahu k plnění cílů,
 2. příprava hodnotícího rozhovoru,
 3. hodnotící rozhovor a stanovení cílů do dalších období.
Tento okruh má v organizacích různou periodicitu – nejčastěji rok, ale jsou známy i kratší nebo delší intervaly.
Rozhovor se opírá o stanovení cílů a o systém kompetencí (osobních kvalit), zavedený v organizaci. Plnění cílů bývá spojeno také s finančním hodnocením. Diskuse o kompetencích by měla být otevřená a nezaujatá; jejím smyslem je hlavně hledat cesty ke zlepšení, a proto se dnes přímá vazba mezi hodnocením kompetencí a odměňováním nedoporučuje.
Systematické hodnocení bývá podloženo formuláři, zejména pak Záznamem o hodnotícím rozhovoru, ale nezřídka také formulářem Sebehodnocení, který bývá v předstihu vyplňován pracovníkem odevzdáván nadřízenému.

Co nástrojem získáte?

 • osvojíte si optimální strukturu a zásady hodnotícího rozhovoru
 • přispějete ke zlepšení komunikace s podřízenými
 • budete lépe motivovat pracovníky
 • usměrníte rozvoj svých pracovníků
 • poznáte pohled podřízených na problémy pracoviště

Jaké cíle si stanovit?

 • identifikujte nejčastější chyby, kterých se dopouštíte při vedení hodnocení
 • zamyslete se nad jednotlivými částmi rozhovoru a připravte se na ně
 • vyzvětete hodnoceného k přípravě, aby se mohl připravit

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak kritizovat? Dobré a špatné vedení hodnotících rozhovorů »

Kam dále?

© 2014-2018, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.