Hodnocení výkonu a motivace

Hodnotící rozhovor je součástí řízení výkonu a jako takový umožňuje usměrňovat úsilí a osobní rozvoj pracovníků. Je součástí opakujícího se cyklu systematického hodnocení:

 1. monitorování výkonu ve vztahu k plnění cílů,
 2. příprava hodnotícího rozhovoru,
 3. hodnotící rozhovor a stanovení cílů do dalších období.
Tento okruh má v organizacích různou periodicitu – nejčastěji rok, ale jsou známy i kratší nebo delší intervaly.
Rozhovor se opírá o stanovení cílů a o systém kompetencí (osobních kvalit), zavedený v organizaci. Plnění cílů bývá spojeno také s finančním hodnocením. Diskuse o kompetencích by měla být otevřená a nezaujatá; jejím smyslem je hlavně hledat cesty ke zlepšení, a proto se dnes přímá vazba mezi hodnocením kompetencí a odměňováním nedoporučuje.
Systematické hodnocení bývá podloženo formuláři, zejména pak Záznamem o hodnotícím rozhovoru, ale nezřídka také formulářem Sebehodnocení, který bývá v předstihu vyplňován pracovníkem odevzdáván nadřízenému.

Co nástrojem získáte?

 • osvojíte si optimální strukturu a zásady hodnotícího rozhovoru
 • přispějete ke zlepšení komunikace s podřízenými
 • budete lépe motivovat pracovníky
 • usměrníte rozvoj svých pracovníků
 • poznáte pohled podřízených na problémy pracoviště

Jaké cíle si stanovit?

 • identifikujte nejčastější chyby, kterých se dopouštíte při vedení hodnocení
 • zamyslete se nad jednotlivými částmi rozhovoru a připravte se na ně
 • vyzvětete hodnoceného k přípravě, aby se mohl připravit

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak kritizovat? Dobré a špatné vedení hodnotících rozhovorů »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.