Jak vytvořit katalog rizik

Katalog rizik přináší rychlý a jasný přehled o rizicích vztahujících se k dané činnosti/procesu k určitému datu…

Je to písemný dokument, který v přehledné formě zobrazuje identifikovaná rizika, výsledky jejich analýzy, určené priority a následná opatření k rizikům ve vztahu ke konkrétní činnosti nebo procesu ve stavu k uvedenému dni. Měl by být pravidelně aktualizován (nejméně jednou ročně).

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Analýza rizik Mapa rizik »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.