Řešení konfliktů

Technika negativního dotazování je založena na naší aktivitě. Během komunikačního procesu se aktivně dotazujeme na další a další „negativní“ informace.

Účelem techniky je zjistit, co se nachází za poznámkami a sdělením druhé strany. Jinými slovy snažíme se zjistit veškeré informace, které by nám pomohly ke konstruktivnímu řešení problému, případně odhalíme manipulativní snahy partnera.

Co je cílem techniky?

Pomocí techniky se snažíme zjistit, co přesně stojí za neurčitými výroky druhé strany.

Např. „Ta zpráva, kterou jsi mi poslal je naprosto nepoužitelná!“ Za běžný okolností se zde nastartují obrané mechanismy našeho ega, které mohou vést k emocím a konfliktu. Je to dáno tím, že uvedený výrok úzce souvisí s Kritickým rodičem, jak o něm hovoří Transakční analýza. Jeho přístup v nás potřebu obrany často vyvolává.

Pomocí techniky se aktivně dotazujeme, co přesně je míněno větou, že zpráva je naprosto nepoužitelná. Např. „Co přesně myslíš tím, že je naprosto nepoužitelná? Chybí ti v ní nějaké údaje?

Následně pokračujeme v dotazování se na podrobnosti, abychom identifikovali, zda připomínky našeho partnera jsou skutečně konstruktivní a ve zprávě jsou chyby či se jedná o manipulativní narážky s úmyslem ublížit.

Co nástrojem získáte?

  • o čem je technika negativní dotazování
  • v jakých případech techniku použít
  • jak postupovat při aplikaci metody
  • rizika techniky

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se nad situacemi, ve kterých byste mohli techniku použít
  • zaměřte se na postup, jak přenést techniku do vaší komunikační praxe
  • aplikujte techniku při řešení konfliktních situací

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Kompromis a koncensus Technika otevřených dveří »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.