Tipy pro rozvoj vztahů

Aniž si to možná někdy uvědomujeme, má naše chování hodně společného s chováním zvířat. Příkladem může být řeč těla. Podobně jako se pes zježí, pokud narazí na nepříjemného soka a zvětší tak svoji velikost, lidé zdůrazňující svoji důležitost a dominanci tím, že zvedají ruce nad výši ramen a používají gesta, která poukáží na jejich důležitost, případně na důležitost toho, co právě říkají.

Naše projevy, i ty drobné, mohou při interakci s druhými způsobit, že vytvoříme pozitivní dojem, ale mohou být i příčinou nedorozumění či dokonce nesympatie. Schopnosti budovat vztahy a dále je rozvíjet se říká vztahová inteligence. V tomto nástroji přinášíme několik tipů, pomocí nichž můžete vztahy s lidmi rozvíjet a dále budovat.

Co nástrojem získáte?

 • tipy pro rozvoj a budování vztahů
 • náměty, jak posílit pozitivní přístup
 • náhled na časté chyby v jednání s druhými lidmi

Jaké cíle si stanovit?

 • pokuste se identifikovat, které z uvedených tipů porušujete
 • zkuste v následujících týdnech postupně aplikovat jednotlivé tipy
 • všímejte si reakcí lidí na změnu vašeho chování

1. Zapamatujte si jména lidí

Z osobní zkušenosti vím, že lidé jsou překvapeni když si pamatujete jejich jména. Často slýchávám: „Já na jména nemám paměť.“

Jednou se mi stalo, že mi kolegyně na kurz nepřipravila cedulky na jména a tak jsem si jména účastníků zapamatoval. Překvapila mě jejich pozitivní reakce. Vzpomněl jsem si na knihu Dala Carnegieho Jak získávat přátele a působit na lidi. V jedné z kapitol zmiňuje, jak lidé mají rádi, když jsou osloveni svým jménem a jaký pozitivní dojem to v nich vyvolává. Využívám tohoto tipu nejen na realizovaných kurzech již několik let a je to jeden ze silných momentů, který přispívá k pozitivnímu dojmu.

TIP

Lidé se mě často ptají, zda používám nějakou techniku pro zapamatování jmen. Osobně se mi osvědčuje jméno si zopakovat v duchu pro sebe, a pak jej říci nahlas. Například: „Rád vás poznávám Zdenku.“ nebo „Těším se na spolupráci pane Nováku.“. Vyslovení jména v duchu a nahlas upevní jeho zapamatování.

2. Usmívejte se

Úsměv je nakažlivý. I když člověk nemá nejlepší náladu, pouhým pohledem na úsměv druhého dochází k jejímu zlepšení. Paul Ekman při jednom ze svých výzkumů uvedl, že když identifikovali, které svaly jsou zapojeny při výrazu vzteku, odporu a znechucení a pokoušeli se zmíněné emoce na tváři aktivovat, téhož večera s kolegou téměř propadali depresi. Nejen naše vnitřní rozpoložení se promítá do projevů našeho těla, ale funguje to také obráceně.


TIP

Úsměv je také možností, jak předejít konfliktu. Při jednom z tréninků prodejních dovedností účastníci zmínili, že již znají své stálé zákazníky, kteří jsou na ně nepříjemní. Už když je vidí, napadá je: „To zas bude.“ Právě tato věta je startem pro změnu výrazu obličeje, kdy úsměv obvykle zmizí. Reakce zákazníka je pak stejná jako vždycky, nepříjemná. Pokud jej však přivítáte s úsměvem, můžete být příjemně překvapeni změnou jeho chování.

3. Pochvalte, co se vám líbí

Pochvala je velkým zdrojem motivace a každý z nás rád slyší ocenění a pochvalu. Jako zákazníci rádi slyšíme, že jsme dobře nakoupili, když uvaříme jídlo, jsme rádi, když si všichni pochutnávají a když si oblečeme něco nového, je pochvala, že nám to sluší také na místě. Právě na drobná ocenění a pochvalu často zapomínáme, přitom mají velice pozitivní dopad na vztahy a vstřícnost ostatních.

4. Nehodnoťte

Tak, jak nedostatečně chválíme, o to větší je naše tendence hodnotit. Často můžeme ve svém okolí slyšet:

 • „Jak jsi to mohl takhle udělat?“
 • „Přemýšlel jsi nad tím, než jsi se do toho pustil?“
 • „Tak, jak jsi to udělal, je to úplně špatně.“

U hodnocení je vždy dobré mít na paměti, že vždy se jedná jen o náš pohled na danou situaci a ten jen výjimečně bývá jediný správný. Nežli přistoupíme k hodnocení je vhodné se vyptat na okolnosti situace, kterou posuzujeme. Pomoci může nástroj Produktivní dotazování. Pokud už musíme hodnotit, je dobré se druhého zeptat: „Chceš vědět, jak to vidím já?“

V případě, že jsme v manažerské roli a hodnocení je náplní naší práce, je vhodné využít techniku Koučovací zpětná vazba. Nevhodný způsob hodnocení druhých vede k obranným reakcím. Lidé začnou vysvětlovat, proč to či ono museli udělat, případně přejdou do útoku.

5. Nevyčítejte

Výčitka je zárukou, že se druhá strana stáhne, případně přejde do obhajoby. Horší variantou je, že začne utočit a vyčítat vám. Pokud vám něco vadí či chcete-li nějakou změnu, řekněte raději, co si přejete.

6. Říkejte, co od druhých chcete

Pokud lidem řeknete, co od nich chcete, co očekáváte, výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost, že toho skutečně dosáhnete. Častěji bohužel slýcháme výčitky, a to co se nám nelíbí.

Jak v soukromých, tak pracovních vztazích někdy očekáváme, že ten druhý přece musí vědět, co od něj chceme. Nečekejte, že druhý by měl přece vědět, o co vám jde. Někdy to vyjde, ale častějším výsledkem je zklamání a následují výčitky. Jasně specifikujte, co očekáváte. Předejte tak zklamání a případným konfliktům.

7. Nestěžujte si

Každý se rád zabývá svými problémy a ty řeší. Při kontaktu s druhými se spíše zaměřujme na ně, než na sebe. S postupem času možná zjistíte, že než ventilování vlastních problémů před druhými, je lepší přistoupit k jejich vyřešení.

8. Zajímejte se a poskytněte porozumění

Během rozhovoru nechte mluvit druhé a poslouchejte je. Poskytněte jim zájem a projevte porozumění. V případě, že se o lidi zajímáte a poskytujete porozumění, v daleko větší míře mají tendenci poskytovat to samé vám.

SHRNUTÍ

Vztahy je možné budovat a rozvíjet různými způsoby. Mnoho autorů si již v minulosti všimlo, že pro rozvoj vztahů můžeme použít řadu drobných technik, které nejsou na první pohled nikterak neznámé a náročné. V praxi jsou vsak často opomíjené.

Když se nad nimi zamyslíme, možná dojdeme k závěru, že je můžeme pozorovat u malých dětí. Ty se častěji usmívají, jsou přímé, říkají, co chtějí a zajímají se o vše kolem sebe. Později se však uzavřeme více do své bubliny a začneme se více zajímat o sebe nežli o druhé. Zkuste využít naše tipy a možná i vy zažijete příjemnou změnu.

Tipy pro rozvoj vztahové inteligence:

 1. zapamatujte si jména lidí
 2. usmívejte se
 3. pochvalte, co se vám líbí
 4. nehodnoťte
 5. nevyčítejte
 6. říkejte, co od druhých chcete
 7. nestěžujte si
 8. zajímejte se a poskytněte porozumění

Podcast ke stažení

Pokud máte zájem o stažení audiosouboru v podobě Podcastu, klikněte ZDE nebo na obázek.

 
« 7 chyb pozitivního myšlení

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.