Vliv dodavatelů na náš obor podnikání může být minimální. Jsou však případy, kdy je dopad zcela zásadní a může ovlivnit chod našeho podnikání. Nástroj Jaký je vliv dodavatelů? vede k zamyšlení, jaká je situace vaší firmy či podnikání. Je nezbytné vyhodnotit, jak je dodavatel silný, zda má dominantní postavení na trhu. Síla dodavatele může mít dopad jak na cenu pro kupující na straně jedné, tak může snižovat náš zisk na straně druhé.

Co nástrojem získáte?

  • dozvíte se, jak zhodnotit vliv dodavatelů na vaši činnost
  • poznáte, jaká rizika je možné zhodnocením vlivu dodavatelů eliminovat
  • zjistíte, jaké faktory při posuzování vlivu dodavatelů je třeba brát v potaz

Jaké cíle si stanovit?

  • proveďte analýzu rizik spojených s dodavateli na základě přehledu typických faktorů (viz níže)
  • zhodnoťte míru závislosti na dodavateli/dodavatelích
  • definujte způsob, jak závislost a rizika efektivně eliminovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Porterův model Jaký je vliv zákazníků? »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.