Stanovení doby trvání projektu

CPM = Critical Path Method
Jednou z často využívaných metod plánování projektu je analýza kritické cesty. Tuto metodu můžeme mimo jiné použít také pro stanovení celkové doby trvání projektu. Oproti metodě PERT, kdy nejsou doby trvání jednotlivých činností pevně stanoveny, metoda kritické cesty pracuje s pevně danými délkami trvání jednotlivých aktivit a nepřipouští jakékoliv změny.

Co nástrojem získáte?

  • zjistíte, k čemu lze CPM využít
  • naučíte se, jak pomocí CPM stanovit dobu trvání projektu
  • jednoduchý názorný příklad
  • vzor v excelu ke stažení

Jaké cíle si stanovit?

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Schematický model Metoda kritické cesty (CPM) II. »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.