Stanovení a využití kritické cesty

CPM = Critical Path Method
Jednou z často využívaných metod plánování projektu je analýza kritické cesty. V nástroji Metoda kritické cesty I. bylo ukázáno, jakým způsobem lze tuto metodu využít pro stanovení celkové délky trvání projektu. Hlavním účelem CPM je však stanovení kritické cesty. Kritická cesta projektu je tvořena kritickými činnostmi, což jsou takové, které nemají žádnou časovou rezervu. Jak stanovíme rezervy jednotlivých aktivit, jakým způsobem najdeme kritickou cestu a jak ji můžeme použít, se dozvíte v následujícím nástroji.

Co nástrojem získáte?

  • zjistíte, k čemu lze CPM využít
  • naučíte se, jak stanovit kritickou cestu
  • jednoduchý názorný příklad
  • vzor v excelu ke stažení

Jaké cíle si stanovit?

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Metoda kritické cesty (CPM) I. Síťový graf »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.