Etapový model

WBS = Work Breakdown Structure = hierarchická struktura činností

Ve chvíli, kdy jsme si pomocí logického rámce projekt „nahrubo“ zmapovali a identifikovali jsme si případná rizika, můžeme přistoupit k sestavení plánu projektu. Prvním krokem je zpracování WBS (hierarchické struktury činností). Principem je dekompozice (rozklad) projektu až na dílčí činnosti – tzv. pracovní balíky.

Co nástrojem získáte?

  • dozvíte se, proč je dekompozice projektu důležitá a jaké jsou její výhody
  • postup dekompozice projektu
  • vzorový příklad etapového modelu

Jaké cíle si stanovit?

  • zapojit do dekompozice projektu vždy celý projektový tým
  • nastudovat také další typy modelů dekompozice
  • nastudovat nástroje logický rámec a analýza rizik

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Prezentace projektu v předprojektové fázi Ganttův diagram »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.