Při tvorbě strategie se můžete zaměřit na konkurenci, na její kopírování, hledání mezery či skuliny na trhu nebo...

Jinou možností je podívat se na trh tak, jak to doposud nikdo neudělal. Podívejme se na MP3 přehrávače. První byl uveden na trh již v roce 1996 firmou Audio Highway. Když však v roce 2001 společnost Apple představila svůj iPod, změnila kompletně trh nejen v oblasti MP3 přehávačů, ale také v oblasti prodeje hudby. Jak nalézt možnosti trhu tam, kde je ostatní nevidí, napovídá strategie modrého oceánu.

Pokud budete investovat do průzkumu trhu, možná se vám podaří zvýšit svůj tržní podíl o jedno či dvě procenta. Důvodem je vysoká obsazenost trhu. Jinou možností je objevit, co skutečně trh chce a tam zacílit své úsilí. Najdete oblast, kam konkurence paradoxně nejde. Nejde právě z toho důvodu, že zde nevidí příležitost či se zaměřuje na tradiční parametry porovnávání se s konkurencí. Konkurenci můžete porazit jedině tak, že se ji přestanete snažit porazit.

Na základě rozsáhlé studie úspěšných firem byla formulována Strategie modrého oceánu, která popisuje přístup takto úspěšných firem. Přístup vyvinul W.Chan Kim a Renée Mauborgne, kteří působí jako profesoři strategie a managementu na INSEAD, prestižním institutu ve Fontainebleau nedaleko Paříže. Jejich závěry jsou formulovány na základě pozorování chování více než 150 firem v průběhu posledních 100 let a působících v 30 různých odvětvích.

TIP

Pro zájemce o tuto problematiku můžeme doporučit stejnojmennou knihu, tedy Strategie modrého oceánu, vydanou společností Management Press.

Pro další praktickou aplikaci je možné rovněž využít nástroje přímo na webu autorů:

http://www.blueoceanstrategy.com/abo/bos_tools.html

Co nástrojem získáte?

  • identifikace možností, které přináší startegie modrého oceánu pro vaši firmu
  • nový pohled na možnosti trhu a porozumění potřebám zákazníků
  • postup, jak aplikovat startegii modrého oceánu do praxe

Jaké cíle si stanovit?

  • analyzujte, které osvědčené faktory a posupy jsou pro vaši společnost důležité
  • v čem jsou tyto postupy společné s konkurencí
  • zaměřte se, které z postupů a faktorů můžete využít pro vytvoření nových příležitostí

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« 7S model otázky Bowmanovy strategické hodiny »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.