Jak ohodnotit vliv zákazníků

Je pochopitelné, že každý kupující se ze své pozice snaží o co nejlepší obchodní podmínky. Důraz klade na cenu, kvalitu, doplňující služby, servis atd. Pokud je to možné, rád ovlivňuje a snaží se určovat podmínky spolupráce s dodavatelem. Vliv zákazníka se různí podle typu nabízených produktů a služeb. Na některé produkty a služby má zákazník či kupující zcela zásadní vliv, na některé minimální. Důležitou roli také sehrává, zda vaše produkty či služby jsou určeny koncovým zákazníkům či jsou pouze mezistupněm k finálnímu produktu.

Co nástrojem získáte?

  • dozvíte se, jak zhodnotit vliv zákazníků na vaši činnost
  • poznáte, jaká rizika je možné zhodnocením vlivu zákazníků eliminovat
  • zjistíte, jaké faktory při posuzování vlivu zákazníků je třeba brát v potaz

Jaké cíle si stanovit?

  • proveďte analýzu rizik spojených se zákazníky na základě přehledu typických případů (viz níže)
  • zhodnoťte míru závislosti na zákaznících
  • definujte způsob, jak závislost a rizika efektivně eliminovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jaký je vliv dodavatelů? PEST analýza »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.