Kdo je dokončovatel a jak jej řídit?

Dokončovatel je nositel kvality. Jde o člověka s vysokým soustředěním na detaily a na precizní provedení každé práce. Nesnáší lajdáctví a nedbalost; skoro na každém díle je schopen najít nějaké chyby nebo nepřesnosti a je připraven je opravovat, dokud výsledek nebude dokonalý. Když spolupracovníci ztrácejí elán a říkají si, že už práci ukončí, nastoupí dokončovatel a doladí poslední drobnosti do finální podoby.

Precizní práce vyžaduje hodně času, ale tím se dokončovatelé příliš netrápí. Hrají si s podrobnostmi tak dlouho, dokud nejsou přesvědčeni, že výsledný výtvor je bezchybný. Uniká jim celkový pohled; jsou ponořeni v podružných činnostech a nevnímají ani finální termín ani tlak času. Ve vedoucím postavení nedelegují – podřízení by (podle nich) určitě nedokázali odvést tak dokonalou práci jako oni sami.

Co nástrojem získáte?

  • zrychlení a zefektivnění práce spolupracovníků – dokončovatelů
  • dokončení cílů v řádném termínu a odpovídající kvalitě
  • zlepšení zastupitelnosti v rámci svého pracoviště
  • vyšší odpovědnost podřízených za priority

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte dokončovatele v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Vyhodnocovatel - týmové role Specialista - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.