Automatismy kritického rodiče

Základy Transakční analýzy nám poukazují na to, jak naše chování ovlivňují schémata a stereotypy, mající v konečném důsledku dopad do všech složek našeho chování.

V tomto nástroji se zaměříme na komunikační projevy Ego stavu KRITICKÉHO RODIČE.

Co nástrojem získáte?

  • projevy a způsoby chování kritického Rodiče
  • komunikační vzorce kritického Rodiče
  • co vyvolává kritický Rodič v druhých

Jaké cíle si stanovit?

  • zaměřte se na vlastní výroky, které odpovídají kritického rodiči
  • zamyslete se nad možnostmi změny těchto výroků
  • všímejte si, jak okolí reaguje na vaše způsoby chování

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Pečující Rodič - Ochránce

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.