Vědomý business - Fred Kofman

Když jsem bral do rukou knihu Vědomý business, s podtitulem Integrita, úspěch, štěstí, čekal jsem dvě věci. První byla určitá souvislost se svobodnými firmami a jejich přístupy v oblasti podnikání. Druhá pak očekávání určitých návodů a postupů, jak takovou firmu řídit a vést. V obou případech jsem se spletl. I když ne tak docela. Souvislosti zde jsou.

Kniha vede k jednoznačné odpovědnosti, kterou autor představuje na konceptu dvou rolí. Tyto role zaujímáme vůči situacím, lidem, výzvám a také sami vůči sobě. Jde o role Oběti a Tvůrce. Na řadě konkrétních příkladů autor ukazuje, jakým způsobem ovlivňuje dosahování našich cílů to, do které role se postavíme. Role, ve kterých se nacházíme mají pak také bezprostřední dopad na to, jak reagujeme na své okolí a na situace, v nichž se ocitáme.

Role Tvůrce nám napomáhá situace zvládat a řešit je v souladu se svými hodnotami. Právě přístup Tvůrce v souladu s hodnotami v konečném důsledku přináší pocit klidu, a to i v případech, kdy se nám našeho cíle dosáhnout nepodaří. Důležité je vědomí, že jsme udělali vše, co jsme mohli a co je v souladu s našimi hodnotami.

Autor na řadě příkladů a také na základě své praxe směřuje k obecným hodnotám, které ve svém vědomí máme všichni. I když někdy ustupují do pozadí. Postupů, jak dle základních společných hodnot v praxi postupovat, je kniha plná. Jsou jednoduché, srozumitelné, jasné a funkční, nicméně nesmírně obtížné pro aplikaci do praxe. Pozorný čtenář však najde mnoho tipů, jak postupně změnu přístupu aplikovat, pokud se pro ni rozhodne.

Autor je skutečným praktikem a tak uvádí příklad řešení různých konfliktních situací, do nichž se běžně v práci dostáváme, hned z několika pohledů. Vždy když čtu knihy obsahující doporučené postupy, absentuji určité varianty. Vědomý business přináší ve většině situací různé varianty, které mohou nastat. Například situace, kdy já přistupuji tvůrčím způsobem a partner také, situace, kdy partner je v roli ublížené oběti, či dokonce situace, kdy řešení úplně blokuje.

Kniha je dobře členěna do jednotlivých kapitol, které jsou propojeny již zmíněnými příklady. Za výbornou pokládám kapitolu dotýkající se emočního mistrovství. Právě tato část je jednou z nejdůležitějších. Sám z osobních zkušeností vím, a věřím, že nejen já, že udržet si klid a nadhled v některých situacích je nesmírně těžké. I když víme, že vybuchnout je to nejhorší, co můžeme udělat, že spustíme spirálu, která povede přímo tam, kde rozhodně nechceme skončit, přesto si nemůžeme pomoci. Žádné techniky v té chvíli nechceme aplikovat, přestože by pomohly. Někdy k tomu ještě přispívá fakt, že jsme jasně přesvědčeni, že vina je u našeho partnera či kolegy.

Díky knize, příkladům a praxi Freda Kofmana nejen můžeme pochopit, že na každé situaci máme svůj podíl, ale také pomocí postupů uvedených v knize můžeme začít své chování účinně měnit. Sám jsem se v průběhu četby pokoušel vybrané prvky aplikovat. Viděl jsem jasně, že nyní jdu špatně, že opět říkám, co nemám a výsledek, který jsem nechtěl se dostavil. Zejména kvůli emocím. Kapitola emoční mistrovství byla ještě přede mnou. Nicméně i přesto jsem zažil změnu u svých několika známých, kteří mi řekli, hele mě se tohle s tebou rozebíralo daleko lépe nežli jindy. Potěšilo mě to.

Doporučení

Knihu mohu jen doporučit a to nejen lidem ve světě podnikání, i když tam je směřována nejvíce. Postupy a návody v ní jsou platné univerzálně v řadě situací. Na pozadí všech technik a přístupů je patrná integrace různých škol a směrů, najdete zde asertivitu či Transakční analýzu. Nicméně celá kniha je psána jasným a srozumitelným jazykem, který vás rozhodně nebude nudit, ale plně vtáhne do děje. Knihu můžete mít také v audio podobě, čímž získáte příjemného společníka například na cesty.

Knihu si můžete objednat zde.

 
« Velký lexikon společenského chování Řeč těla v praxi »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.