Kdo je vyhodnocovatel a jak jej řídit?

Vyhodnocovatel je poněkud uzavřený a nepříliš komunikativní člen týmu, který se dívá na činnosti týmu kritickýma očima. Působí nezúčastněně, avšak stále přemýšlí nad týmovými aktivitami a hledá nedostatky týmových řešení. Jeho silnou stránkou je strategický pohled na věc z různých aspektů a schopnost ubránit tým před unáhleným rozhodnutím

Slabou stránkou vyhodnocovatele je jeho – poněkud demotivující – působení na úsilí a morálku týmu. Permanentní kritika může v mnoha ostatních členech potlačit radost z práce a energii.

Co nástrojem získáte?

  • možnosti využití vyhodnocovatelů pro cíle týmu
  • doporučení ke zlepšení komunikace vyhodnocovatelů vůči týmu
  • návrh vhodného zapojení vyhodnocovatelů do projektu

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte vyhodnocovatele v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Týmový pracovník - týmové role Dokončovatel - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.