Automatismy pečujícího rodiče

Transakční analýza umožňuje porozumět schématickému chování, automatickým výrokům, kterých se dopouštíme. Poukazuje na skutečnost, že za chováním a způsoby komunikace stojí naučené vzorce, které se obtížně mění.

V tomto nástroji se zaměříme na projevy Ego stavu PEČUJÍCÍHO RODIČE.

Co nástrojem získáte?

  • projevy a způsoby chování pečujícího Rodiče
  • komunikační vzorce pečujícího Rodiče
  • co vyvolává pečující Rodič v druhých

Jaké cíle si stanovit?

  • zaměřte se na vlastní výroky, které odpovídají pečujícímu rodiči
  • zamyslete se nad možnostmi změny těchto výroků
  • všímejte si, jak okolí reaguje na vaše způsoby chování

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Základy Transakční analýzy Pečující Rodič - Ochránce »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.