Jak při vedení obtížného rozhovoru postupovat?

V minulém nástroji jsme definovali povahu obtížných rozhovorů, pomocí kterého můžeme lépe porozumět, proč jsou pro nás některé rozhovory více obtížné nežli jiné. Současně vás navede, jak k obtížnému rozhovoru přistupovat.


Tento nástroj se zaměřuje na strukturu obtížného rozhovoru. Pochopitelně, že struktura je vždy jen určitým vodítkem či pomocníkem. Každopádně je dobré dbát na intuici a vnímat druhou stranu. Je totiž docela dobře možné, a sám jsem to mnohokrát zažil, že se obtížný rozhovor ani konat nebude a vše se vyřeší během první minuty ke spokojenosti obou stran. Pokud ne, je tady základní struktura.

Co nástrojem získáte?

  • strukturu obtížného rozhovoru
  • návod, jak vést obtížný rozhovor
  • zásady obtížného rozhovoru
  • tipy a náměty

Jaké cíle si stanovit?

  • aplikovat strukturu do praxe
  • využít strukturu při přípravě na obtížné rozhovory
  • zamyslet se, které fáze obtížného rozhovoru v praxi přeskakujete

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Základy obtížných rozhovorů Nepříjemný tělesný pach »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.