Strategie přístupu k rizikům

Rizika nestačí pouze identifikovat a analyzovat, popř. řídit. To, co je v praxi skutečně třeba, je rizika snížit…

Existují různé metody ke snížení rizik, které by měly být uplatněny vždy v situaci, kdy jste se rozhodli s rizikem pracovat. Obecně existují čtyři následující strategie přístupů k rizikům, které je dále třeba rozpracovat do akčních plánů/plánů opatření vůči konkrétnímu identifikovanému riziku (nejčastěji pak kritickému – viz následující příklady).

4 strategie přístupu k rizikům:

  1. Vyhnout se rizikům
  2. Přenášet rizika
  3. Redukovat rizika na přijatelnou úroveň
  4. Akceptovat rizika

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Mapa rizik Systém řízení rizik »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.