Kostra prezentace dle logického rámce

Není výjimkou, že projektový manažer je nucen svůj projekt prezentovat již v předprojektové fázi – členům projektového týmu, nadřízeným, sponzorům či jiným zainteresovaným stranám. Jako jednoduché vodítko může sloužit již sestavený logický rámec. Díky němu a jednoduchému návodu obsaženému v tomto nástroji si můžete snadno sestavit osnovu (kostru) své prezentace tak, aby byla vypovídající, logicky navazovala a obsahovala vše podstatné.

Co nástrojem získáte?

  • poznáte další způsob, jak využít logický rámec projektu
  • jednoduchý postup, jak sestavit kostru (osnovu) prezentace
  • názorný příklad dle vzorového logického rámce

Jaké cíle si stanovit?

  • vždy si načrtnout logický rámec před realizací zakázky
  • vyzkoušet si sestavení kostry prezentace na již existujícím logickém rámci
  • věnovat pozornost nástrojům v podsekci Prezentační dovednosti

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Řízení rizik II. WBS – dekompozice projektu »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.