Kdo je specialista a jak jej řídit?

Specialisté jsou lidé s hlubokými a rozsáhlými odbornými znalostmi. Týmu přispívají jednak svou profesionalitou a jednak svým věhlasem, který zvyšuje odbornou prestiž týmu.

Slabou stránkou specialistů je jejich zúžený pohled na problémy – jsou zvyklí vnímat realitu z hlediska své úzké odbornosti. Specialista v technické oblasti těžko chápe, že technicky výhodné řešení je velmi neefektivní po stránce finanční anebo těžko realizovatelné s ohledem na kvalifikační úroveň pracovníků.
Další bariérou přínosu specialistů je komunikace. Často si vytvářejí svůj vlastní odborný jazyk (zejména v oblasti IT nebo financí), kterému ostatní spolupracovníci příliš nerozumějí, a specialisté se pak zlobí, že je spolupracovníci nechtějí pochopit.

Co nástrojem získáte?

  • maximální využití odborného přínosu specialistů
  • vzájemné pochopení mezi lidmi různých odborností
  • odstranění (nebo aspoň omezení) meziútvarových třenic
  • zlepšení komunikace v rámci útvaru

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte specialisty v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Dokončovatel - týmové role Příklad práce s lidmi v týmu »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.