Kdo je specialista a jak jej řídit?

Specialisté jsou lidé s hlubokými a rozsáhlými odbornými znalostmi. Týmu přispívají jednak svou profesionalitou a jednak svým věhlasem, který zvyšuje odbornou prestiž týmu.

Slabou stránkou specialistů je jejich zúžený pohled na problémy – jsou zvyklí vnímat realitu z hlediska své úzké odbornosti. Specialista v technické oblasti těžko chápe, že technicky výhodné řešení je velmi neefektivní po stránce finanční anebo těžko realizovatelné s ohledem na kvalifikační úroveň pracovníků.
Další bariérou přínosu specialistů je komunikace. Často si vytvářejí svůj vlastní odborný jazyk (zejména v oblasti IT nebo financí), kterému ostatní spolupracovníci příliš nerozumějí, a specialisté se pak zlobí, že je spolupracovníci nechtějí pochopit.

Co nástrojem získáte?

  • maximální využití odborného přínosu specialistů
  • vzájemné pochopení mezi lidmi různých odborností
  • odstranění (nebo aspoň omezení) meziútvarových třenic
  • zlepšení komunikace v rámci útvaru

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte specialisty v týmu
  • stanovte jeho silné a slabé stránky
  • definujte činnosti, které mu můžete delegovat

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, zaregistrujte se zde. Registrace je ZDARMA.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Dokončovatel - týmové role Příklad práce s lidmi v týmu »

© 2014-2019, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.