Finish & Start

Vzájemné závislosti jednotlivých činností nám pomohou naplánovat, kdy bude který úkol zahájen a kdy by měl být ukončen tak, aby toto načasování bylo optimální z hlediska úspěšnosti projektu. Znalost vazeb mezi jednotlivými činnostmi tak využijeme nejen u sestavení jednoduchého Ganttova diagramu, ale také při důkladné síťové analýze celého projektu (např. Metodou kritické cesty). Pochybit při určení vzájemné závislosti naplánovaných činností může mít negativní dopad na výsledek celého projektu.

Co nástrojem získáte?

  • zjistíte podstatu a význam vazeb mezi činnostmi
  • dozvíte se, jaké druhy existují a jak je lze modifikovat
  • jednoduchý příklad

Jaké cíle si stanovit?

  • jednotlivé závislosti stanovovat s pomocí celého projektového týmu
  • pohlížet na stanové vazby kriticky a hledat rezervy
  • naučit se používat Ganttův diagram a Metodu kritické cesty

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Síťový graf Student a Parkinson »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.