Řeč těla v praxi - Mary Hartley

Nedávno se mi dostala do rukou útlá kniha od Mary Hartley. Autorka, žijící ve Velké Británii, napsala několik knih z oblasti osobního rozvoje. Věnuje se také vedení kurzů a seminářů. Zřejmě právě díky nim najdete v jejích knihách množství cvičení, příkladů a modelových situací. Překlad její knihy Body Language at Work vydalo nakladatelství Portál v roce 2011 pod názvem Řeč těla v praxi.

Z hlediska obsahu je kniha podobná ostatním publikacím na toto téma, které jsou k dostání na českém trhu. V oblasti neverbální komunikace je opravdu těžké najít téma, které by bylo naprosto nové. Publikace je spíše vyčerpávajícím praktickým shrnutím doplněným o příklady, cvičení, modelové situace a ilustrační kresby. Je vhodná nejen pro čtenáře, kteří se teprve s neverbální komunikací seznamují, ale i pro ty, kteří jsou v této oblasti již zkušenými matadory. Výraznou přidanou hodnotou knihy jsou různá cvičení a detailně popsané modelové situace.

Kniha je rozdělena do sedmi částí, které jsou věnovány různým oblastem. Z první kapitoly si především odnesete poznání, že řeč těla výrazně ovlivňuje smýšlení druhých lidí o vás. Na konkrétních příkladech z praxe Mary Hartley demonstruje, jak řečí těla ovlivňujete své postavení a kariéru. Mé osobní zkušenosti z praxe korespondují s jejími poznatky.

Nejvíce mě zaujala třetí část knihy nazvaná Tváří v tvář. Například demonstrace postavení a vlivu prostřednictvím zaujímání prostoru. V další části „Jak sdělit to, co chcete“ se Mary Hartley rozepisuje o verbální, mluvené komunikaci a jejích zásadách. Pro řadu čtenářů bude jistě překvapením kapitola věnovaná neurolingvistickému programování. Různí lidé totiž mají různé typy vnímání a vyžadují proto v komunikaci odlišný přístup. Můžete hovořit s člověkem, který vnímá vizuálně nebo auditivně nebo kinesteticky. Doporučení, jak s nimi podle typu nejlépe vycházet, najdete v části Navázání kontaktu.

Závěr knihy je podle mého pojat velmi prakticky. Jsou zde popsány a rozebrány modelové situace. Velmi dopodrobna, proto je můžete lehce porovnávat s vlastním standardním chováním a tím si uvědomit své přednosti nebo nedostatky. Nejlépe se mi vypracovávali cvičení, kde byla situace konkrétně dána. Déle mi trvaly cvičení založené na vlastní imaginaci. Přesto velmi oceňuji všechny příklady, cvičení, modelové situace a ilustrační kresby. Často zásadně pomohly při pochopení pravidel neverbální komunikace. Trochu nepřehledné mi přišlo uspořádání textu do dvou sloupců, které byly často přerušovány praktickými ukázkami přes celou stranu.

Doporučení

Všem, kteří uvažují o přečtení této knihy, ji mohu vřele doporučit. Najdete v ní vše, co můžete z neverbální komunikace potřebovat. Dostanete dokonce více než jen rady k řeči těla, tím se tato kniha odlišuje od ostatních na stejné téma. Přínosem pro čtenáře jsou především části, které popisují realitu, skutečnou praxi.

Rady v ní naleznou lidé toužící rozvíjet kariéru, obchodníci, pro které je důležité „přečíst“ partnera ve vyjednávání a sami zůstat „nepřečtení“ nebo vedoucí pracovníci, kteří hledají nejlepší způsob komunikace se svými podřízenými.

Knihu si můžete objednat zde.

 
« Vědomý business Stres a zdraví »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.