Proč a jak kategorizovat rizika?

Riziko je na jedné straně událost, která může způsobovat škodu. Na druhé straně správně zvládané riziko je příležitostí. Nepodceňujte proto žádné riziko…

Rizika kolem nás jsou velmi rozmanitá, od neschopnosti dodržet své finanční závazky (riziko s individuálním dopadem) až po rozsáhlé přírodní katastrofy (riziko s dopadem na celou společnost), i proto je třeba rizika zařadit do kategorií, tzn. kategorizovat a nadále s nimi podle určené kategorie pracovat. Řádná kategorizace rizik umožňuje zvolit správné nástroje a techniky pro identifikaci rizik a jejich analýzu. Zároveň je v praktickém životě důležité nepodcenit žádné riziko.

Při vlastní práci s rizikem je třeba kategorizaci rizik přizpůsobit sám sobě a svým potřebám.

Rizika mohu kategorizovat, tj. rozdělit do kategorií (skupin):

 • podle vlastních rolí (manžel, otec, zaměstnanec, podnikatel, podporovatel, aj.)
 • podle podnikatelských aktivit (obchod, služby, investice, nemovitosti, komodity, aj.)
 • podle položek rozpočtu a nákladů (přímé x nepřímé výdaje, jednorázové x dlouhodobé x pravidelné platby, výdaje do spotřeby x investice, cash-flow, aj.)
 • podle produktů a služeb, resp. dle zákazníků (produkt 1, produkt 2, produkt 3 nebo zákazníci dle provedené segmentace trhu: zákazník A, zákazník B, zákazník C, aj.)
 • podle lokalizace (Praha, Brno, Olomouc, Bratislava nebo lokalita Sever, Jih, Střed, aj.)
 • podle fází projektu (fáze příprava, zahájení, realizace, ukončení projektu, apod.)
 • podle zájmových skupin (klíčoví, doplňkoví, návštěvníci, podporovatelé, apod.)
 • aj.

Častěji se pak rizika kategorizují ve vztahu k osobním cílům a cílům podnikání. Z hlediska podnikání se jako vhodné rozčlenění kategorie rizik doporučuje rizika rozdělit na dvě základní skupiny rizik a dále do podskupin:

 1. Strategická rizika
 2. Operační/provozní rizika
 • legislativní a právní rizika
 • finanční a rozpočtová rizika
 • mimořádná rizika
 • rizika související s řízením lidských zdrojů
 • rizika informační a technologická
 • rizika majetková

Tato sekce je nyní zamčená.

 1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
 2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Přijatelnost rizika Metoda semafor »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.