Jak nasměrovat své myšlenky

Upřednostňujete jeden způsob posuzování a řešení situací a problémů? Zablokují vaše myšlení schémata a zkušenosti z minulosti? Stěžuje vám nastavení mysli rozvíjení kreativity a hledání kreativních řešení? Díváte se na věci spíše pesimisticky? Nebo jste nenapravitelný optimista, který nebere v potaz možná rizika? Setkáváte se na poradách a jednáních s odmítavými, pesimistickými či kritickými postoji? Chcete zjistit jejich příčinu a přesvědčit ostatní o pozitivech produktu, projektu, strategie?

Účinnou metodou, která pomáhá tato negativa eliminovat je de Bonova technika Šesti myslitelských klobouků. Techniku je možné využít samostatně (s pomocí Myšlenkové mapy stejně jako u Individuálního využití metody Tří rolí) nebo ve skupině. Na rozdíl od metody Tří rolí, která zahrnuje proces od momentu vymýšlení řešení, je u metody Šesti klobouků hodnocen či diskutován již existující vybraný návrh nebo realizovaný produkt, projekt nebo situace.

Metodu lze používat samostatně nebo jako součást jiné metody. Lze ji provádět jednorázově nebo opakovaně.

Co nástrojem získáte?

  • opustíte obvyklé náhledy a zažitá schémata
  • naučíte se dívat na řešenou záležitost z různých úhlů
  • vyjasníte si a zmapujete myšlení
  • zbavíte se chaotického přeskakování z jedné věci na druhou
  • zjistíte a pochopíte, proč se někteří pracovníci staví k řešené záležitosti negativně, zajistíte si jejich loajalitu vtažením do procesu a vzájemným pochopením postojů pracovníků z jiných úseků předejdete neshodám

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikovat zažitá schémata, která vedou k vašim chybným závěrům
  • zaměřit se i na ostatní aspekty situace při řešení problému

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak vytvořit myšlenkovou mapu Tři role Walta Disneye »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.