Zásady vedení a možné techniky přístupu

Lehkomyslní lidé díky svému tempu a snaze být se vším rychle hotovi, se nezatěžují detaily. Jejich kvalita práce je nízká a pro ně podružná. Osvědčují se na pozicích, kde je třeba vyvinout rychle vysoký pracovní výkon bez ohledu na kvalitu. Může to být oblast prodeje, vynikají také ve sportu. Nad dlouhodobými důsledky svých akcí ani nad možnými riziky příliš nepřemýšlejí. Jejich práce postrádá systém a řád, pracují rychle a bez rozmýšlení a z toho potom vznikají možné problémy, které si předem neuvědomili. Často pracují neefektivně a dělají chyby, které pak musejí napravovat. Jejich silnou stránkou je orientace na výsledek, množství energie a rychlé rozhodování v krizových situacích.

Co nástrojem získáte?

  • pochopíte, v čem spočívají přínosy a problémy lehkomyslného typu
  • naučíte se, jak s ním komunikovat
  • naučíte se správně volit motivační nástroje a dále jej rozvíjet

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se, kdo z vašich kolegů vykazuje rysy lehkomyslného typu
  • stanovte úkoly, kterými byste mohli typ lehkomyslného člověka pověřit
  • identifikujte, které rysy chování vám nejméně vyhovují
  • zaměřte se na využití asertivních technik při komunikaci s tímto typem pracovníka

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak vést intrikánské spolupracovníky? Jak vést nepostradatelné spolupracovníky? »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.