Zásady vedení a možné techniky přístupu

Na mnoha důležitých místech, od manažerů, přes různé vedoucí až po např. specializované dělníky, se setkáváme s tzv. nepostradatelnými jedinci. Tito lidé mají speciální znalosti, jedinečnou odbornost nebo dobré osobní kontakty. Na první pohled působí pozitivně, většinou jsou velmi vytížení a tak vystupují jako pilní a sympatičtí pracanti. Časem ale můžeme zjistit, že s nimi přicházejí potíže.

Silné stránky nepostradatelného jsou spolehlivost, píle, pracovitost, schopnost plnit úkoly včas, odborná specializace a bohaté zkušenosti, léta pečlivě budovaná flexibilita a samostatnost, připravenost vždy se ujmout jakéhokoliv úkolu.

Slabé stránky nepostradatelného jsou stále vytvářená pozice nedotknutelnosti, soustředění moci ve vlastních rukou, vytváření závislosti spolupracovníků na jeho osobě, špatné nebo žádné delegování. Nevychovává si nástupce, z toho vyplývající výpadky v případě nemoci, úrazu, tým není schopen řešit bez něj úkoly, spolupracovníci jsou demotivováni dochází k nesystematickému rozdělování práce, lidé stagnují, příliš mnoho času se ztrácí operativou, neřeší se dlouhodobé úkoly.

Co nástrojem získáte?

  • pochopíte, v čem spočívají přínosy a problémy nepostradatelného typu
  • naučíte se, jak s ním komunikovat
  • naučíte se správně volit motivační nástroje a dále jej rozvíjet

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se, kdo z vašich kolegů vykazuje rysy nepostradatelného pracovníka
  • stanovte úkoly, kterými byste mohli typ nepostradatelného pracovníka pověřit
  • identifikujte, které rysy chování vám nejméně vyhovují
  • zaměřte se na využití asertivních technik při komunikaci s tímto typem pracovníka

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Jak vést lehkomyslné spolupracovníky? Jak vést perfekcionalistické spolupracovníky? »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.