Kdo je formovač a jak jej řídit?

Formovač je energický, vysoce motivovaný a náročný člověk, který je silně orientován na dosahování cílů. Zvládá dobře krizové situace a překážka je pro něho výzvou. Vzhledem k tomu, že jeho prioritou je dosahování výsledků, bývá efektivní a dobře hospodaří s časem. Je efektivní v krizových situacích a dobře zvládá i negativní podřízené.

Slabinou formovačů je malá citlivost vůči lidem. Nemusí být agresivní, jenom při svém zaujetí pro dosažení cíle si méně uvědomuje dopad svého, často tvrdého jednání.
Formovač je vedoucí role podobně jako koordinátor. Zatímco koordinátoři tíhnou k demokratickému a přátelskému stylu vedení, formovač je nositelem autoritativního a direktivního stylu. Dobrý vedoucí dokáže měnit styl řízení podle situace – dokáže být jak formovačem, tak koordinátorem.

Co nástrojem získáte?

  • návod a tipy, jak pracovat s formovačem
  • náměty, jaké činnosti umožňují využít potenciál formovače

Jaké cíle si stanovit?

  • identifikujte formovače v týmu
  • definujte činnosti, kterými je pověříte
  • zamyslete se na tím, jaké projekty mohou řídit v rámci týmu, případně firmy

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Inovátor - týmové role Koordinátor - týmové role »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.