Efektivní pochvala

Pochvala je mimořádně účinný motivační nástroj. Mnozí vedoucí zapomínají chválit, proč také, když pracovníci plní své povinnosti, za které jsou placeni. Nevšimnou si, že běžný chod firmy nebo útvaru vyžaduje často od lidí mimořádné úsilí. Musejí překonávat nečekané překážky, řešit kritické situace nebo hledat kreativně cesty k dosažení cíle.

Jsou mnohé skutečnosti, kterých by si dobrý nadřízený měl všimnout a náležitě je ocenit, alespoň několika větami.

5 ZÁSAD ÚČINNÉ POCHVALY:

  1. Pochvala má být adresná
  2. Pochvala má být konkrétní
  3. Je vhodné spojit pochvalu s otázkami a rozhovorem
  4. Pochvala má být zveřejněna
  5. Je třeba hledat příležitosti pro pochvalu

1. Pochvala má být adresná

Vedoucí by neměl zůstat u kolektivní pochvaly. Je nezbytné určit, v čem spočíval osobní přínos jednotlivých pracovníků. Ti, kteří vyvinuli zvláště velké úsilí a přitom nebyli oceněni, se mohou domnívat, že se jejich námaha „ztratila v davu“. Chtějí slyšet, jak jejich práce přispěla k dobrému výsledku.

2. Pochvala má být konkrétní

Obecná pochvala typu „Jsem s vámi spokojen“ nebo „Pracujete dobře“ sice potěší, nicméně motivační účinek je malý. Pracovník by se měl dozvědět v čem je dobrý a proč si vedoucí výsledků nebo způsobu jeho práce považuje.

3. Spojení pochvaly s otázkami a rozhovorem

Otázky typu „Jak se vám to podařilo?“, „Jak jste našel ty adresy?“ nebo „To jste dokázal dostat od oddělení technického rozvoje?“ poukazují na skutečný neformální zájem o kolegu a o průběh vykonaných prací.

4. Pochvala má být zveřejněna

Většinu lidí zvláště potěší, jsou-li jejich dobré výsledky zveřejněny na poradě před spolupracovníky, na nástěnce, ve firemním časopisu. Současně se taková informace stává motivací pro ostatní k napodobení a následování.

5. Je třeba hledat příležitosti pro pochvalu

Někteří lidé tvrdí, že vlastně ani nevědí, za co by měli ostatní chválit. Je třeba všímat si věcí, které probíhají, aniž bychom museli zasahovat, např. že výkazy jsou zpracovány včas i přes poruchu informačního systému, že porucha na lince byla opravena dříve, že se podařilo přimět odběratele, aby stáhl reklamaci.

SHRNUTÍ

Pochvala je velmi účinný, avšak většinou nedostatečně využívaný nástroj motivování pracovníků.

Chceme-li dosáhnout žádoucího efektu, je vhodné, aby pochvala byla:

  1. adresná, zaměřená na příslušného člověka
  2. konkrétní, spojena s konkrétní zásluhou nebo výsledkem
  3. doplněná otázkami a rozhovorem, možností, aby se pracovník pochlubil svými nápady a postupem
  4. zveřejněna ve firemních sdělovacích prostředcích
  5. postavena na systematickém hledání příležitostí pro chválení lidí

TIP

Zamyslete se nad lidmi ve svém okolí, vzpomeňte si, kdy jste je naposled pochválili, a najděte nějaký důvod, na základě kterého je pochválíte.

 
« Příklad efektivního odměňování Příklad dobré a špatné pochvaly »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.