Proč zaměstnance zapojit do řešení a rozhodování?

Pátá zásada jak podporovat motivaci pracovníků a minimalizovat demotivaci je jejich zapojení do řešení problémů. V praxi však často postupujeme opačně. První důležitou zásadou motivování jsou včasné a přesné informace . V tomto nástroji jsme uvedli příklad týkající se simulační aktivity manažerské šachy. Manažeři v ní obvykle téměř po celou dobu realizace nesdělí týmu, co je jejich cílem a snaží se situaci vyřešit. Důležité je zde slovo „vyřešit“. Důležité je proto, že manažeři mají především tým řídit k cíli. Bohužel, když manažer nezná správné řešení a postup, chyt íse do pasti, ve které se snaží, co nejlépe splnit zadaný úkol a zapomíná na tým a jeho zapojení. Přestává řídit a začíná řešit. V dané aktivitě se často řízená část aktivně ozývá s nabídkou pomoci, která však není vyslyšena.

Proto zapomeňte na řešení a plně se věnujte zapojení týmu do procesu řešení a rozhodování.

Co nástrojem získáte?

  • proč je zapojení motivační pro členy týmu
  • proč by měl manažer zapojení pracovníků v praxi využívat

Jaké cíle si stanovit?

  • zamyslete se jak často zapojujete pracovníky do rozhodování
  • požádejte pracovníky o pomoc na realizaci dobrých nápadů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Naslouchání a motivace Zmocnění a motivace »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.