Jakými pravidly se řídí dávání přednosti?

V mnoha životních situacích dáváme někomu nebo něčemu přednost před někým nebo něčím. Řídíme se vždy nějakými pravidly hry. Při jízdě autem jsou to pravidla silničního provozu, ve společenském styku pravidla etikety. Od dětských let se učíme, jak se chovat – zdravit, jíst, oslovovat druhé lidi a také, komu dávat přednost při vstupu do místnosti, dopravního prostředku, restaurace aj.

Víte například, jakými pravidly se dávání předností řídí?
Začněte si cíleně a programově všímat, komu kdo dává přednost v normálních každodenních situacích. Zaměřte se na to, jak se lidé bežně chovají, když nastupují do autobusu, vcházejí do budovy nějaké instituce nebo třeba do restaurace. Stejně tak si všimněte, jak se liší chování lidí, jsou-li v davu anebo v malé skupině. Respektují se po každé stejná pravidla nebo se chování lidí podřizuje i jiným hlediskům?

Co nástrojem získáte?

  • budete lépe vědět, jak se v běžných společenských situacích zachovat
  • odhadnete, komu dát kdy přednost
  • rychle vyhodnotíte, jak se v té či oné situaci zachovat

Jaké cíle si stanovit?

  • zaměřte se ve společenský situacích, jak lidé ve vašem okolí pracují s přednostmi
  • identifikujte své návyky týkající se předností
  • pokuste se aplikovat nové poznatky do svého společenského styku

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Společenská významnost osob Podávání rukou »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.