Tykání a vykání ve společenském prostředí

Vykat nebo tykat? Přijmout nebo odmítnout?

Přestože jsou základní pravidla pro vykání a tykání velmi jednoduchá, přináší realita často nepříjemné okamžiky nejistoty. Zpravidla víme, kdy je tykání v pořádku a kdy je naopak lepší vykat. Důležité je vědomí toho, že nabídnout tykání není povinnost. Jedno ulehčující zjištění na začátek je, že vykáním nic nezkazíte.

Tykání nabízí vždy společensky významnější osoba, protože ta určuje povahu vzájemného vztahu. Které osoby to jsou, zjistíte v nástroji Společenská významnost osob. Odmítnou tykání je z pohledu etikety velmi neslušné, podobně jako odmítnou napřaženou pravici. Existuje však několik všeobecně uznávaných důvodů pro odmítnutí, které ovšem má být maximálně taktní. Podívejme se, jakým způsobem a komu tykání nabídnout a kdo jej může navrhnout vám.
V tomto nástroji jsou shrnuta pravidla tykání ve společenském prostředí. Jak je to s tykáním a vykáním v práci najdete v nástroji Tykání a vykání v pracovním prostředí.

Co nástrojem získáte?

  • předejdete nepříjemným situacím ve společenském styku
  • jistotu v používání pravidel etikety u nabídky či přijetí tykání
  • zvýšení sebedůvěry

Jaké cíle si stanovit?

  • zopakujte si před společenskou akcí pravidla tykání/vykání
  • stanovte si předem, se kterými lidmi z vašeho okolí si chcete tykat
  • nachystejte si a naučte se 1 - 2 věty, kterými odmítnete případnou nechtěnou nabídku na tykání

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Tykání a vykání v pracovním prostředí Vizitky I. »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.