Kdo podává ruku první?

Když se s někým setkáme, pozdravíme, podáme si ruku. Alespoň tedy v našem kulturním prostředí. Zda podáme ruku jako první my nebo je nám podána a my ji přijmeme, je dáno celkovým kontextem setkání. Řídíme se proto obecně závaznými pravidly společenské etikety. Jejich přísnost se odvíjí od stupně formálnosti navázaného vztahu.

Jinak podáme ruku kamarádovi, kolegovi, jinak nadřízenému, se kterým se důvěrněji známe, jinak nadřízenému, ke kterému máme jen formálně pracovní vztah. Stejně tak je důležité se řídit tím, kdo je v danou chvíli osoba společensky starší a mladší. Tu rozlišujeme podle věku, pohlaví a také funkčního postavení ve firemní hierarchii.

Co nástrojem získáte?

  • budete s jistotou vědět, zda ruku podáváte jako první nebo ne
  • naučíte se rozlišovat, kdo a jak podává ruku

Jaké cíle si stanovit?

  • všimnete si, jak podávají ruku lidé ve vašem okolí
  • pokuste se aplikovat nové poznatky do praxe

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Přednosti ve společenském styku Jak správně oslovovat? »

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.