Co dělat hned, co potom a co nedělat vůbec

Jistě si sepisujete, stejně jako mnoho jiných, všechny úkoly a aktivity, které je nutné udělat. Na sklonku dne se většinou dopracujete k dlouhému seznamu o mnoha položkách. Při pohledu na seznam se nabízí otázka: „Čím začít? Nebo „Kdy to všechno udělám?“ Abyste zvítězili vy nad seznam a ne seznam nad vámi, je nutné položky roztřídit. Výbornou pomůckou je Eisenhowerův princip třídění úkolů.

Co nástrojem získáte?

  • systematický přístup k činnostem podle priorit (daných důležitostí a naléhavostí)
  • jasný přehled o pořadí, ve kterém je vhodné úkoly a aktivity plnit a realizovat
  • možnost rozhodnutí - co budete dělat a co nikoliv (Paretovo pravidlo 80/20)
  • více času, méně stresu, dobrý pocit

Jaké cíle si stanovit?

  • pravidelně v rámci plánování dne rozdělit položky ze seznamu do čtyř kvadrantů
  • minimalizovat čas trávený v 1. kvadrantu
  • dosáhnout stavu, kdy budete nejvíce času trávit v 2. kvadrantu

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Seznamy úkolů Týdenní plánování »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.