Rozdělujte úkoly podle náročnosti na koncentraci

Všechny pracovní úkoly je možné rozdělit do tří skupin. Rutinní úkoly, tvůrčí a komunikační. Měřítkem pro rozdělení jsou jejich nároky na koncentraci, energii a emoční zatížení. Pokud některé činnosti nedokážete zařadit k těmto třem, vytvořte si vlastní skupinu. Rozdělení činností a úkolů do skupin napomůže lepšímu plánování, kdy pouze nezapisujete úkoly do plánu dne, ale počítáte i se svou proměnlivou výkonností během dne. Výkonnostní vrcholy a propady jsou ryze individuální záležitostí, proto je vhodné vypracovat si vlastní Osobní výkonnostní křivku. Výsledky využijete při Denním plánování, Týdenním plánování nebo při práci se Seznamy úkolů.

Co nástrojem získáte?

  • přehled o typech vašich úkolů
  • výhodnější sestavování denních a týdenních plánů
  • nebude plýtvat energií nad kreativními úkoly v době, kdy nejste schopni se soustředit

Jaké cíle si stanovit?

  • rozdělit pracovní úkoly podle náročnosti na soustředění
  • pracovat s jednotlivými typy úkolů při vytváření denních a týdenních plánů

Tato sekce je nyní zamčená.

  1. Pokud nejste členy BrainTools Clubu, pokřačujte zde.
  2. Pokud jste registrovanými členy BrainTools Clubu, přihlaste se zde.

 
« Týdenní plánování Metoda ABCD pro určování důležitosti úkolů »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.