Jste ten pravý na pozici projektového manažera?

Nejdůležitější osobou v systému projektového řízení je bezesporu projektový manažer. Možná přemýšlíte nad tím, jestli vy jste ten vhodný typ pro tuto funkci. Nebo hledáte toho správného lídra pro projekty ve své společnosti a uvažujete, na co byste se měli během přijímacích pohovorů zaměřit. Tento nástroj vám přináší souhrn toho podstatného, co by měl projektový manažer splňovat.

Universální popis projektového manažera neexistuje. Záleží na charakteru projektu, jeho rozsahu, podmínkách ve firmě, přístupu společnosti k projektovému řízení atd.
Projektový manažer by však měl mít komplexní znalosti a dovednosti nejen v oboru, ve kterém se pohybuje, ale musí být současně dobrým ekonomem, organizátorem a v neposlední řadě dobrým lídrem.

Co nástrojem získáte?

 • jaké kvality by měl mít projektový manažer
 • bližší popis těchto schopností a dovedností
 • identifikujete své předpoklady pro práci projektového manažera

Jaké cíle si stanovit?

Jaké kvality byste tedy měli u osoby projektového manažera sledovat?

1. Řídicí a organizační schopnosti

Projektový manažer stanovuje cestu, kterou se projekt bude ubírat ke svému cíli. Měl by umět správně rozdělit úkoly (těm pravým lidem, v pravý čas, srozumitelně, efektivně), kontrolovat jejich průběh, shromažďovat informace, správně je vyhodnotit. Projektový manažer pomáhá členům svého týmu překonávat pro ně nezvládnutelné překážky. A v neposlední řadě musí umět pochválit a odměnit. Měla by to být osoba charismatická, s přirozenou autoritou.
2. Komunikační dovednosti
Projektový manažer by se měl vyjadřovat jasně a srozumitelně, nesmí se obávat jakékoliv formy komunikace (osobní, telefonické…). Komunikuje se všemi zainteresovanými stranami projektu. Měl by umět projekt odprezentovat ve všech jeho fázích, vyzdvihnout dobré výsledky, umět obhájit případné neúspěchy. S tím úzce souvisí vyjednávací schopnosti – dobrý řečník je často polovina úspěchu.
3. Rozhodovací schopnosti
Projektový manažer se často musí rozhodnout jasně a rychle a měl by umět za svá rozhodnutí převzít odpovědnost. V průběhu projektu se může setkat s řadou problémů a je jen na něm, zda si s nimi dokáže správně poradit, vyřešit je, přijmout adekvátní opatření.
4. motivační schopnosti
Projektový manažer dokáže členy svého týmu nejen inspirovat, probudit v nich nadšení pro společný cíl, ale současně je motivovat k jejich růstu a rozvoji, protože to je investice do úspěšného a kvalitního projektového týmu. Nebojí se inovativních řešení, umí naslouchat názorům a připomínkám ostatních. Dokáže ocenit loajalitu svých kolegů a neváhá se za ně postavit.
5. Osobnostní zralost
Projektovému manažerovi by neměla chybět emoční stabilita, vždy přítomný nadhled nad věcí, pozitivní přístup, schopnost využít své dovednosti a vědomosti v plném rozsahu a v neposlední řadě srovnané životní priority.
6. Schopnost sebeřízení
Manažer, který neumí efektivně zorganizovat sám sebe, nemůže být lídrem týmu lidí.
7. Základní ekonomické znalosti
8. Administrativní dovednosti

SHRNUTÍ

Jaké kvality by měl mít projektový manažer?

 • řídicí a organizační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • rozhodovací schopnosti
 • motivační schopnosti
 • osobnostní zralost
 • schopnost sebeřízení
 • základní ekonomické znalosti
 • administrativní dovednosti

CÍLOMAT

Místo pro Vaše cíle, náměty, poznámky.

 
« Metoda PERT Plánování projektů podle metody GTD »

Kam dále?

© 2014-2024, BRAIN TOOLS GROUP s.r.o. osobní a profesní rozvoj a diagnostika

Realizace: CCN Plus s.r.o.